Over ons

Meer dan 150 jaar houtbewerking

Schilte is een Nederlandse houtbewerkingsfabriek / meubelfabriek welke sinds 1858 bestaat. Een oer-Hollands familiebedrijf, gespecialiseerd in het houtbewerking en het inrichten van kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Inmiddels wordt een van de oudste familiebedrijven van IJsselstein geleid door de 6e generatie van de familie. Bart Pompe leidt het bedrijf samen met zijn broer Edwin, nadat vader Wilbert na 37 jaar afscheid heeft genomen van het bedrijf.

De activiteiten van onze houtfabriek bestonden 150 jaar geleden alleen nog maar uit houtdraaien en timmerwerkzaamheden. Inmiddels is Schilte een innovatief bedrijf in de houtbewerking. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van machines worden op de voet gevolgd. U kunt als klant gebruik van maken van deze expertise. Wij bieden alles aan een enkelvoudige bewerking tot een kant en klaar eindproduct.

Schilte toelevering is een onderdeel van Schilte B.V. Wilt u meer weten over de houtfabriek en mogelijke bewerkingen? klik hier voor informatie over houtbewerking.

 

Hieronder een stuk over Schilte als geheel

Schilte is een Nederlandse meubelfabriek welke sinds 1858 bestaat. Een oer-Hollands familiebedrijf, gespecialiseerd in het inrichten van kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Inmiddels wordt een van de oudste familiebedrijven van IJsselstein geleid door de 6e generatie van de familie. Bart Pompe leidt het bedrijf samen met zijn broer Edwin, nadat vader Wilbert na 37 jaar afscheid heeft genomen van het bedrijf.

We stellen u dagelijks centraal: we stellen vragen, luisteren goed naar uw wensen en behoeften en staan open voor input ter kennis en lering. Dit levert de expertise op, die we iedere dag opnieuw inzetten. Projectadvisering, ontwerp, productie, levering, montage én serviceonderhoud in één hand!

We hebben een standaard assortiment waarmee we inspelen op de vraag van onze klanten. Hiernaast denken wij ook graag mee om te komen tot unieke inrichting van uw school of kinderdagverblijf. Hier is dan uiteraard de mogelijkheid tot maatwerk aanwezig. We hebben hier een speciale afdeling in onze fabriek voor, die deze speciale opdrachten produceren.

Sinds 2010 heeft Schilte haar speciale consumententak “Ik ben Dapper”, kortweg Dapper (www.ikbendapper.nl).
Dapper is een jong en fris bedrijf dat gespecialiseerd is in kindermeubels, waaronder de Dapper meegroeistoel.

Hiernaast zijn we tevens toeleverancier voor vele bedrijven. Van een enkelvoudige bewerking tot een kant en klaar eindproduct. We kunnen alles maken van hout.

 

Duurzaam ondernemen

Duurzaam produceren en bewust omgaan met het milieu. Dit zijn pijlers van het lange termijn beleid van Schilte. In onze visie en ontwikkeling staan deze onderwerpen ook centraal.

Schilte heeft hart voor het milieu en voor hout in het bijzonder. Schilte verwerkt eerlijk hout! Daarom kiezen wij voor houtleveranciers met het PEFC of FSC keurmerk.
Dagelijks is het in het nieuws; de milieubedreiging wordt steeds groter. Hout levert een positieve bijdrage aan het milieu omdat voor elke gekapte boom een nieuwe gepoot wordt. Daarom is hout milieuvriendelijk materiaal. De maatschappij vraagt steeds nadrukkelijker om “eerlijke” producten. Hout dat afkomstig is uit goed beheerde bossen of gerecycled hout. Hout dus dat het FSC-keurmerk of het PEFC-keurmerk draagt.

Ook Schilte geeft om het milieu en wil haar steentje bijdragen aan een betere wereld. Daarom wordt voor de meubelen uit zowel beuken en essen alleen gebruik gemaakt van “eerlijk” hout. Het hout wordt afgenomen bij leveranciers met het PEFC keurmerk of FSC keurmerk. Dit keurmerk maakt de keuze voor Schilte nog beter.

Verantwoord met hout omgaan betekent ook optimaal gebruik maken van recycling. Zo gebruikt Schilte het restmateriaal voor energie opwekking. We winnen dit terug middels een motverbrandingsinstallatie waar we de loodsen, fabriekshallen en kantoor mee kunnen verwarmen.

PEFC-certificering

Het PEFC-label staat voor duurzaam beheerde bossen. Ze heeft als doel dat alle bossen ter wereld duurzaam beheerd worden. Het PEFC-keurmerk geeft de verzekering dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit bos dat duurzaam beheerd wordt, waarbij evenveel aandacht is voor people, planet & profit.

Het Forest Stewardship Council, een internationale, onafhankelijke, niet-governementale non-profit organisatie die wereldwijd streeft naar verantwoord bosbeheer, geeft het FSC-label aan hout dat op verantwoorde wijze wordt geproduceerd in gecontroleerde bossen en aan hout dat met respect voor de natuur wordt verwerkt: ‘Smart Wood’. Alleen hout dat wordt hergebruikt en verwerkt volgens procedures die tegemoetkomen aan de hoogste ecologische en sociale criteria mag het FSC-keurmerk dragen.

Wij van Schilte zijn zelf ook PEFC gecertificeerd door de onafhankelijke Stichting Keuringsbureau Hout. Dit wil zeggen dat Schilte een intern kwaliteitsbewakingssysteem toepast, dat voldoet aan objectief vastgestelde normen. Om zekerheid te geven dat een product uit een gecertificeerd bos komt, wordt het gecertificeerde hout vanaf het bos tot in het eindproduct te gevolgd. Gecertificeerde bedrijven registreren alle ingekochte en verkochte grondstoffen en producten met certificaat en zorgen ervoor dat deze gescheiden blijven van niet-gecertificeerde producten. De onafhankelijke Stichting Keuringsbureau Hout controleert de administratie en werkwijze en ziet er zo op toe dat alleen producten die als gecertificeerd zijn ingekocht ook weer als gecertificeerd worden verkocht. Wanneer alle schakels in de keten tot aan het eindproduct gecertificeerd zijn, heeft de eindgebruiker de zekerheid dat het product uit duurzaam beheerd bos komt. Daarmee garandeert Schilte dat wordt voldaan aan de hoge eisen met betrekking tot materiaalkwaliteit, de wijze van produceren en de kwaliteit van het eindproduct. Tevens is de communicatie van en naar afnemers opgenomen in het eisenpakket van de erkenningsregeling zoals opgesteld door de Stichting Keuringsbureau Hout.

Daarnaast heeft Schilte diverse producten op zijn kwaliteiten laten beoordelen. Er is gekeken of de producten aan de geldende normen voldoen. De producten voldoen aan de strenge eisen en daarom heeft het onafhankelijke Stichting Keuringsbureau Hout het PEFC certificaat aan Schilte afgegeven. Hieronder het PEFC keurmerk van Schilte en het FSC keurmerk:

PEFC-keurmerk                                  FSC-keurmerk

PEFC-klein           FSC

Bekijk onze bedrijfsfilm

Bekijk hier de film 150 jaar Schilte. Een leuk kijkje in onze rijke geschiedenis van timmerman tot totale inrichter van scholen en de kinderopvang, toelevering en Ik ben Dapper.

 

Volg ons via social media

De social media is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het is een makkelijke manier om snel informatie te verzamelen en mooie en leuke dingen te delen. Ook wij hebben leuke nieuwtjes, informatie en inspiratie die wij graag met u delen. Hiervoor kunt u ons volgen via de volgende social media kanalen:

Facebook Schilte        youtube Schilte        Flickr Schilte        Google+ Schilte        Twitter Schilte

Facebook Schilte               YouTube Schilte                 Flickr Schilte                Google+ Schilte               Twitter Schilte