Duurzaam ondernemen

Duurzaam produceren en bewust omgaan met het milieu. Dit zijn pijlers van het lange termijn beleid van Schilte. In onze visie en ontwikkeling staan deze onderwerpen ook centraal.

Schilte heeft hart voor het milieu en voor hout in het bijzonder. Schilte verwerkt eerlijk hout! Daarom kiezen wij voor houtleveranciers met het PEFC of FSC keurmerk.
Dagelijks is het in het nieuws; de milieubedreiging wordt steeds groter. Hout levert een positieve bijdrage aan het milieu omdat voor elke gekapte boom een nieuwe gepoot wordt. Daarom is hout milieuvriendelijk materiaal. De maatschappij vraagt steeds nadrukkelijker om “eerlijke” producten. Hout dat afkomstig is uit goed beheerde bossen of gerecycled hout. Hout dus dat het FSC-keurmerk of het PEFC-keurmerk draagt.

Ook Schilte geeft om het milieu en wil haar steentje bijdragen aan een betere wereld. Daarom wordt voor de meubelen uit zowel beuken en essen alleen gebruik gemaakt van “eerlijk” hout. Het hout wordt afgenomen bij leveranciers met het PEFC keurmerk of FSC keurmerk. Dit keurmerk maakt de keuze voor Schilte nog beter.

Verantwoord met hout omgaan betekent ook optimaal gebruik maken van recycling. Zo gebruikt Schilte het restmateriaal voor energie opwekking. We winnen dit terug middels een motverbrandingsinstallatie waar we de loodsen, fabriekshallen en kantoor mee kunnen verwarmen.

 

PEFC-certificering

Het PEFC-label staat voor duurzaam beheerde bossen. Ze heeft als doel dat alle bossen ter wereld duurzaam beheerd worden. Het PEFC-keurmerk geeft de verzekering dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit bos dat duurzaam beheerd wordt, waarbij evenveel aandacht is voor people, planet & profit.

Het Forest Stewardship Council, een internationale, onafhankelijke, niet-governementale non-profit organisatie die wereldwijd streeft naar verantwoord bosbeheer, geeft het FSC-label aan hout dat op verantwoorde wijze wordt geproduceerd in gecontroleerde bossen en aan hout dat met respect voor de natuur wordt verwerkt: ‘Smart Wood’. Alleen hout dat wordt hergebruikt en verwerkt volgens procedures die tegemoetkomen aan de hoogste ecologische en sociale criteria mag het FSC-keurmerk dragen.

Wij van Schilte zijn zelf ook PEFC gecertificeerd door de onafhankelijke Stichting Keuringsbureau Hout. Dit wil zeggen dat Schilte een intern kwaliteitsbewakingssysteem toepast, dat voldoet aan objectief vastgestelde normen. Om zekerheid te geven dat een product uit een gecertificeerd bos komt, wordt het gecertificeerde hout vanaf het bos tot in het eindproduct te gevolgd. Gecertificeerde bedrijven registreren alle ingekochte en verkochte grondstoffen en producten met certificaat en zorgen ervoor dat deze gescheiden blijven van niet-gecertificeerde producten. De onafhankelijke Stichting Keuringsbureau Hout controleert de administratie en werkwijze en ziet er zo op toe dat alleen producten die als gecertificeerd zijn ingekocht ook weer als gecertificeerd worden verkocht. Wanneer alle schakels in de keten tot aan het eindproduct gecertificeerd zijn, heeft de eindgebruiker de zekerheid dat het product uit duurzaam beheerd bos komt. Daarmee garandeert Schilte dat wordt voldaan aan de hoge eisen met betrekking tot materiaalkwaliteit, de wijze van produceren en de kwaliteit van het eindproduct. Tevens is de communicatie van en naar afnemers opgenomen in het eisenpakket van de erkenningsregeling zoals opgesteld door de Stichting Keuringsbureau Hout.

Daarnaast heeft Schilte diverse producten op zijn kwaliteiten laten beoordelen. Er is gekeken of de producten aan de geldende normen voldoen. De producten voldoen aan de strenge eisen en daarom heeft het onafhankelijke Stichting Keuringsbureau Hout het PEFC certificaat aan Schilte afgegeven. Hieronder het PEFC keurmerk van Schilte en het FSC keurmerk:

PEFC-keurmerk                                  FSC-keurmerk

PEFC-klein           FSC